Welzijn en welvaart

Welzijn en welvaart zijn geen tegenstrijdige begrippen. We kiezen ervoor om juist de kansen te benutten om welzijn en welvaart bij elkaar te brengen.

Gezonde inwoners verlagen de druk op de voorzieningen in het sociaal domein. Voldoende werkgelegenheid zorgt voor een veerkrachtige samenleving. Onderwijs met oog voor burgerschap en een goede aansluiting van dat onderwijs op het bedrijfsleven zorgt voor voldoende arbeidspotentieel.

Terug naar Standpunten