Duidelijkheid voor Startende ondernemers

Dankzij ons fractielid Ziya Içli hebben we in Oosterhout een mooi overzicht waar startende ondernemers kunnen zien hoe ze financieel gesteund kunnen worden.

In de raadsvergadering van 6 november 2018 heeft ons fractielid Ziya Içli een motie ingediend waar we het college verzoeken om:

  • te onderzoeken of het mogelijk is om in de gemeente Oosterhout, met name voor startende ondernemers in de binnenstad, financiële ondersteuning in de vorm van een leningfonds te realiseren of te stimuleren;
  • De raad hierover te informeren.

In de besluitenlijst van 5 november 2019 kunnen we het volgende lezen:

Startende ondernemers

In een motie heeft de gemeenteraad aangedrongen om te onderzoeken hoe startende ondernemers in Oosterhout ondersteund zouden kunnen worden. Uit dat onderzoek blijkt dat er al veel landelijk en regionale regelingen bestaan, waarvan startende ondernemers gebruik kunnen maken. Inclusief financiële regelingen voor startende ondernemers. Naar aanleiding van deze motie heeft het college deze regelingen in beeld gebracht in een flyer, waarmee startende ondernemers wegwijs gemaakt worden in de bestaande hulpstructuren. Een apart gemeentelijk startersfonds voor deze doelgroep is daarmee volgens het college overbodig geworden.

Hieronder ziet u het overzicht dat is ontworpen: