Schriftelijke vragen betreffende afvalbakken

Ons fractielid Peter de Laat heeft aan het college Artikel 39 vragen gesteld betreffende de openingen van de afvalbakken.

Lees hier de vragen en de antwoorden die zijn ontvangen.