Terugblik raadsvergadering 25 mei

Op 25 mei was er weer een raadsvergadering. Wij hebben verschillende bijdragen geleverd.

Bespreekstuk Raadsvoorstel ZN281769 Evaluatie pilot regelvrij integraal sociaal domein. Bianca Buinsters-van Bragt heeft een stemverklaring gegeven. Lees hier de stemverklaring.

Bespreekstuk Raadsvoorstel ZN280515 Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bianca Buinsters-van Bragt heeft een stemverklaring gegeven. Lees hier de stemverklaring.

Bespreekstuk Raadsvoorstel ZN271856 Kredietvotering grondverwerving Ecologische verbindingszone. Marie Dujardin heeft een bijdrage geleverd. Lees hier de bijdrage.