Stem op een vrouw!

 Er is een landelijke organisatie die zich inspant om meer vrouwen in de politiek te krijgen.

Dat vinden wij een goede zaak. Als Gemeentebelangen Oosterhout spannen we ons in om zoveel mogelijk vrouwen op een verkiesbare plaats te krijgen. En met succes, met 9 vrouwen bij de eerste 20 zijn we aardig op weg naar een 50/50 verdeling. Je ziet onze vrouwelijke kandidaten hieronder!

      

 

Speciaal voor Internationale vrouwendag op 8 maart hebben we als vrouwen een magazine samengesteld waarin we vertellen waarom we meedoen aan de verkiezingen, waar we zoal tegenaan lopen en wat we willen bereiken. Je kunt het hier gratis downloaden. 

 

Onderstaand een antwoord op de vraag waarom stemmen op een vrouw belangrijk is.
(Deze en andere vragen zijn ook terug te lezen op www.stemopeenvrouw.com)

Waarom is het belangrijk dat er meer vrouwen in de gemeenteraad komen? 

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de gemeenteraad, zo’n 30 procent van de raadsleden is vrouw. Het merendeel van de raadsleden is man, hoger opgeleid, wit en ouder dan vijftig. Van alle 355 gemeenten hebben er minder dan 10 een raad die voor de helft uit vrouwen bestaat.

Dat is zonde, want meer diversiteit in de gemeenteraad is goed voor de kwaliteit van de democratie én voor het vertrouwen in de politiek. Wanneer de raad meer divers is, maken raadsleden betere besluiten. Dat komt omdat zodra er meer verschillende mensen meepraten – bijvoorbeeld met verschillende culturele achtergronden, LHBT+, jong en oud, mbo’ers en universitair opgeleiden, met en zonder een beperking – er met meer mensen rekening wordt gehouden.

Bovendien: als de politiek geen goede weerspiegeling is van de bevolking, worden er groepen mensen niet gehoord en neemt het vertrouwen in de politiek af. En mensen die minder vertrouwen in politiek hebben, stemmen minder vaak. Uit onderzoek weten we dat de grootste groep stemmers bestaat uit hoger opgeleide, oudere witte mannen. Die groep is al sinds de democratie bestaat dominant aanwezig in de politiek. Geen wonder dus dat zij het meest vertrouwen in politiek hebben. Dit is zorgelijk, want bij verkiezingen gaat het erom dat iedereen evenveel inspraak heeft over hoe onze samenleving eruit komt te zien.

Door te stemmen heb jij invloed op de besluiten die door de raadsleden in jouw gemeente worden gemaakt. Of het nou gaat over veiligheid, wonen, jeugdzorg, groenvoorziening, subsidies voor buurtactiviteiten of bibliotheken: het perspectief van diverse vrouwen is onmisbaar.
Zet daarom tijdens de gemeenteraadsverkiezingen je stem in door te stemmen op een vrouw, en help mee om te zorgen dat iedereen gehoord wordt.