Stem wijzer!

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen draait het om Oosterhout. Niet om Den Haag.
Het gaat over het oplossen van de woningnood, onderhoud van het groen en wegen, het opknappen van woonwijken, betaalbare zorg voor wie dat nodig heeft, goede sportvoorzieningen en de bereikbaarheid van de stad. Stem daarom wijzer, stem lokaal !

Als lokale partij zijn wij niet verbonden aan een landelijke partij, en hebben daarom alle vrijheid in het samenstellen van een evenwichtig en sterk politiek programma, waarbij we alleen maar kijken naar wat goed is voor Oosterhout en haar kerkdorpen. 

De partij bestaat uit zichtbare betrokken mensen die goed weten wat er leeft in deze gemeente. Dit komt omdat wij actief zijn in verenigingen en stichtingen, als vrijwilliger in de wijk of als lokale ondernemer. Voor ons staat het belang van Oosterhout voorop. Niet naar wat er vanuit Den Haag wordt ingefluisterd.

Als lokale partij vertegenwoordigen wij niet alleen maar de mening van een bepaalde klasse of ideologische groep, zoals het geval is bij landelijke partijen, maar wij vertegenwoordigen juist alle inwoners van Oosterhout. Dit is goed te zien aan de mensen binnen onze eigen partij, man of vrouw, jong of oud. In die diversiteit zit juist onze kracht. 

We zijn niet nieuw en onervaren, evenmin populistisch of een ééndagsvlieg.
We zijn wel lokaal, en daar zijn we trots op. Net zo trots als op Oosterhout zelf !

Stem daarom op 16 maart op 1 van de kandidaten van lijst 1 : Gemeentebelangen Oosterhout