Terugblik debatbijeenkomst omgevingsvisie

Op 21 september was er een debatbijeenkomst betreffende de omgevingsvisie.

We hebben een bijdrage geleverd aan de debatbijeenkomst omgevingsvisie. Ons fractielid Ko Koenen heeft de bijdrage geleverd. Lees hier de bijdrage.